5 PROJEVŮ AROGANCE, KTERÉ SI ČASTO ZAMĚŇUJEME SE SEBEVĚDOMÍM

12.03.2019

O hranici mezi sebevědomím a arogancí se říká, že je velmi tenká. Tak tenká, že člověk někdy ani nemá šanci rozeznat, kde na daném spektru se pohybuje.

Řekněme si ale jednou provždy pravdu - sebevědomí a arogance jsou věci rozdílné, a nejen tak ledajak rozdílné, jde o dvě formy chování, které jsou si na kilometry vzdálené. Neznámo proč ve společnosti vzniklo povědomí, že se tyto dvě věci dokáží zaměňovat a dokonce existuje i několik konkrétních projevů arogance, které stále mnozí z nás považují za projevy sebevědomí.

Vybrali jsme proto 5 nejčastějších projevů arogance, které mnozí muži dělají s pocitem, že tím jen deklarují své sebevědomí. Pokud se však v některém z bodů najdete, nic si nevyčítejte, jen je čas udělat krok vzad, podívat se na věci s nadhledem a přehodnotit své postoje.

1. Přemotivovanost

Určitě je znáte. Ti muži, kteří neustále hovoří o tvrdé práci, o neustálém posunu vpřed, o dosahování svých cílů. Až máte pocit, že každá hodina spánku je ve skutečnosti selháním a každý projev slabosti z vás dělá člověka nehodného respektu.

Všechny výše zmíněné věci jsou pochopitelně důležité. Všichni bychom se alespoň do jisté míry měli snažit dosáhnout nedosažitelnou dokonalost.Nesmíme přitom zapomínat na lidi kolem sebe a to, že naše tělo není stroj a potřebuje i odpočinek.

2. Ponižování lidí kolem sebe

Základní zbraň každého arogantního muže, kterou si někdo ze záhadného důvodu stále dokáže splést se sebevědomím. A přestože se toto ponižování často schovává za vtipkování, podprahově se takový člověk jen snaží shodit vás, aby se sám se sebou cítil lépe.

Takový způsob vyrovnávání se s vlastními nejistotami je jedním z nejhorších projevů arogance, jaké mohou existovat.

3. Neschopnost přijmout jiný názor

Nikdo nemá rád lidi bez názoru, ale váš názor zároveň není důležitější než názor člověka, který sedí naproti vám. Sebevědomý člověk nikdy nemá pocit, že říct svůj názor je důležitější než poslechnout si názor toho druhého.

Jen skutečně arogantní muž své názory pod tlakem nových informací a pohledů nemění.

4. Potřeba být za každou cenu slyšen

Je příjemné cítit, že váš názor je brán vážně a vy jste slyšen. Je příjemné, když se vaše postoje ve skupině, ať už jde o pracovní mítink nebo skupinu přátel, berou v úvahu. Pokud je tato touha tak silná, že jste schopen ostatních překřičet, případně urazit, protože aby ostatní za každou cenu znali váš pohled, je nutné jisté věci přehodnotit.

Sebevědomý muž říká přesvědčivě, ale ví, že jeho postoj nemusí deklarovat za každou cenu, protože to nijak neubírá na jeho hodnotě.

5. Hraní se na alfa samce

My muži jsme od teenagerského věku až do pozdní dospělosti bombardováni ze všech stran obrazem alfa samce. Toho muže, který je vždy perfektně oholený, na dřepu vytiskne 400 kilogramů a všem ženám se z něj podlamují kolena.

Ne že bychom jako muži neměli mít vysoké ambice a představa fyzické a mentální síly, spojené s respektem mužů a obdivem žen, to je přirozeně něco, nad čím se nejeden z nás v myšlenkách pozastaví. No tento obraz jisté skupině mužů přerostl přes hlavu a v éteru se začaly množit návody o tom, jak tento status alfa samce dosáhnout.

Muži, kteří mají potřebu honit tento status a být za každou cenu dominantní, mají většinou potřebu nejen sami sobě něco dokázat. Pravdou totiž je, že naše dominance v některých oblastech přirozeně nebude fungovat v jiných oblastech.

Jinak řečeno, takový Elon Musk bude určitě působit dominantnější v debatě o fyzice, než kdyby ho postavíte na ledovou plochu s hokejkou v ruce. Sebevědomý muž to ví a přijímá to tak, jak to je.